HAKKINDA

Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği 23 Temmuz 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur.
 
PND’nin kuruluş gerekçesi, ülkemizde mesleki ve temel bilim dallarını içeren dernekler olmakla beraber, pek çok bilim alanını çatısı altında toplayan bir multidisipliner dernek bulunmamasıydı.  Beri yanda, farklı bilim alanlarından gelen bizler uzunca bir süredir bu tür bir yaklaşım altında araştırmalar yapmakta, çalışmalar sürdürmekte, ulusal ve uluslararası makale ve kitaplar yazmaktaydık.
 
PND, Prof. Dr. Sirel Karakaş (Deneysel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim), Prof. Dr. Ceyla İrkeç (Yetişkin Nöroloji), Prof. Dr. Meral Topçu (Çocuk Nöroloji, Prof. Dr. Nevzat Yüksel (Yetişkin Psikiyatri) Prof. Dr. H. Muammer Karakaş (Radyoloji) tarafından kurulmuştur.
  
PND multidisipliner faaliyetlerimizi bir tüzel kişilik ile temsil etmemiz sağlayan bir sivil toplum örgütüdür. Bu niteliği taşıyan az sayıdaki sivil toplum örgütü içinde ilk olma özelliğini taşımaktadır.  
 
PND logosu Türk Patent Enstitüsünün 556 sayılı kanun hükmünde kararnamesine göre bir marka niteliğindedir. Bu marka 06.12.2007 tarihinden itibaren on yıl müddetle PND’ye tescil edilmiştir.
 
Derneğimizin üye sayısı 165’i bulmuştur. 
 
İçinde bulunduğumuz dönemde PND’nin “International Organization of Psychophysiology”ye (IOP) affiliye olma süreci gerçekleştirilmiştir. Bu durum,  IOP Başkanı Prof. Dr. Giuseppe Chiarenza’nın 06 Şubat 2015 tarihli mektubu ile PND Yönetim Kurulu Başkanlığına resmen bildirilmiştir.
 
Bu affiliasyonun PND’nin psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanındaki etkinliklerine yeni bir hız kazandıracağı düşünülmektedir. Bu birleşme, bir yandan da, IOP’nin psikofizyoloji bilim alanındaki etkinlikleri uluslararası, bölgesel ve kıta çapında ilişkilendirme yolundaki amacına katkıda bulunacaktır.
 
PND’nin uluslararası statü kazanması anlamına gelen bu yeni durumun en iyi şekilde değerlendirilmesi ve üyelerimizle daha işlevsel bir şekilde iletişimde bulunabilmek için derneğin web sitesi yeniden el alınmış, sitenin mimarisi daha çağdaş bir görüntüye ve işlerliğe kavuşturulmuştur. Üye listeleri kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Siteye bir dil seçme sekmesi konmuştur. Bu sekme aracılığıyla PND’nin sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası platformda sesini duyurması sağlanmıştır.
 
Önümüzdeki dönemlerde üyelerimizle daha etkili çalışmalar yapacağımız inancı içinde hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.
 
Prof. Dr. Sirel Karakaş
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı