PSİKOFİZYOLOJİ VE NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ YEDİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneğimizin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yedinci olağan genel kurul toplantısının 08.04.2019 tarihinde saat 14.00 de Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 C Blok No:90 Çankaya, Ankara adresinde yapılmasına; çoğunluk sağlanamaması durumunda 29.04.2019 tarihinde aynı saat ve adreste yapılmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

  1. Açılış
  2. Divanı Teşekkül
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
  4. Denetim Kurulu Raporunun Okunması
  5. Dernek 2017- 2018 Yılı Gelir Gider Tablosunun Okunması
  6. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Gelir Gider Tablosunun Ayrı Ayrı İbrası
  7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış